Tjensvoll Popup-hagemarked

Vi ønsker å hjelpe myndighetene med smittesporing. Vi ber deg derfor om å fylle ut dette skjemaet og levere det til oss, men det er helt frivillig. Du gir oss da samtykke til å behandle opplysningene slik vi beskriver nedenfor.