Tjenester Bedrift

Bedriftsfotografering

Trenger du portrettbilder av dine ansatte til bedriftens nettsider? Det kan være alt fra portretter med nøytral bakgrunn til situasjonsbilder av ansatte i arbeid, fotografering av ulike settinger på arbeidsplassen, bedriftens møte mellom ansatte og kunder osv.

Jeg kan også bidra med interiør- og eksteriørbilder av bedriftens lokaler. Eller kanskje du rett og slett trenger en dyktig eventfotograf for å fotografere et arrangement for ditt firma.

Jeg fotograferer stort sett på location, det vil si utendørs eller hos kunden hvor jeg har fullt mobilt fotostudio.

Produktfotografering

Et godt produktbilde og produktfotografering krever riktig tema, lyssetting, bakgrunn og beskjæring, samt et godt øye for detaljer.

Oppdragsfotografering

Felix André Skulstad har opparbeidet seg solid erfaring som fotograf, og kan være behjelpelig med det meste av oppdragsfotografering. Jeg tar både kommersielle og redaksjonelle foto oppdrag. Fotografen har portabelt studio, slik at det ved behov kan rigges full studiobelysning enten det er i kundens egne lokaler eller ute på lokasjon.

Event fotografering

And although some utilities actually deliver physical goods — like water utilities which actually deliver water — utilities are usually treated as services.